Logotype
Logotype
FBEnglish
Bok

Modellen

PARTY MARKETING modellens 10 steg ökar möjligheten att

1. Fokusera, Koordinera och Förstärka den totala kommunikationen.
2. Skapa Förståelse, Delaktighet och Effektivitet hos personalen.
3. Stärka Marknadsandelar, Varumärke och ökar lönsamheten.

PARTY MARKETING lanseras internationellt 29 maj 23, 2012.
"We see our customers as invited guests to a party, and we are the hosts. It's our job every day to make every important aspect of the customer experience a little bit better."

Jeff Bezos founder of Amazon.com