Logotype
Logotype
FBEnglish
Bok

Välkommen till PARTYMARKETING

Världens enklaste marknadsförings modell?

Allt man gör och säger är marknadsföring, ALLT, som påverkar kundens inställning till företaget på ett positivt eller negativt sätt. Eller inte alls …

Alla har ju varit på en fest, eller haft en egen! Min tes är enkel. Att göra en lyckad fest och att framgångsrikt marknadsföra ett företag, är samma sak och bygger på samma princip.
Genom att använda Festen (Party) som en metafor, skapar man en snabb insikt för den totala marknadsföringen, och förståelse för vad varje åtgärd och individ kan bidra med. Detta ger en större möjlighet att Fokusera, Koordinera och Förstärka den totala kommunikationen (Marketing). Alla åtgärder, budskap och all personal bör kommunicera med utgångspunkt från samma grundtanke och i samma riktning mot samma mål. Med PARTY MARKETING – modellen ökar möjligheterna att skapa delaktighet och engagemang hos alla inblandade.

Boken är baserad på en kraftfull 10 stegs modell.
PARTY MARKETING boken är skriven som en berättelse för att enklare kunna ta till sig budskapet. Den lanserades första gången 2005, men är nu omskriven, översatt till engelska och lanseras internationellt 29 maj 2012. Läs ett smakprov här till vänster!

Läs mer …

PARTY MARKETING lanseras internationellt 29 maj 23, 2012.
"We see our customers as invited guests to a party, and we are the hosts. It's our job every day to make every important aspect of the customer experience a little bit better."

Jeff Bezos founder of Amazon.com