Logotype
Logotype
FBEnglish
Bok

Skapar fokus som en Laser

Man kan säga att det är som skillnaden mellan en 100-watts glödlampa och en 100-watts laser. Glödlampan sprider sitt ljus åt alla håll, medan lasern samlar ljusstrålarna och fokuserar ljuskällan koncentrerat  i samma riktning och mot samma punkt. Lasern är därför 1.000.000 gånger så kraftfull och effektiv! Precis på samma sätt kan Partymarketing modellen hjälpa till att fokusera allt företaget säger och gör i samma riktning, med utgångspunkt från en fests tema eller företagets affärsidé, strategier och mål.

Det är många företag som är ”Glödlamps-företag”! Är ditt …?

För vem?
– Entreprenören som vill få större förståelse för marknadsföringens möjligheter.

– Modellen kan användas som övergripande ledningsverktyg för att få all personal att förstå företagets totala marknadsföring, och hur var och en kan bidra med sin del utifrån sin specifika roll.

– Marknadsavdelningen kan använda modellen för att planera sina kampanjer, föra ut bakomliggande förutsättningar för att få all personal att
förstå företagets kommunikation.

– GÖR EN FEST! För att få alla att förstå företagets marknadsföring och sin del, kan man med fördel genomföra en personalfest, eller ett PR event, där alla är delaktiga i planerandet. Sedan är det enkelt att koppla eventet till företagets marknadsföring.

PARTY MARKETING lanseras internationellt 29 maj 23, 2012.
"We see our customers as invited guests to a party, and we are the hosts. It's our job every day to make every important aspect of the customer experience a little bit better."

Jeff Bezos founder of Amazon.com